عید غدیر بر همگان مبارک باد...

----

حاجب بروجردی قصیده ای زیبا در مدح امیر المومنین ، علی (ع) سرودند که شاه بیت آن این بود :         

حاجب اگر محاسبه حشر با علیست

       من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن!

 همان شب در عالم رویا مولا علی بن ابیطالب (ع) به خواب ایشان آمده و فرمودند :

 اگر چه محاسبه در دست ماست اما اگر اجازه بدهی من بیت آخر شعرت را اصلاح کنم!

حاجب عرض میکند :

یا مولا شعر برای شما و در مدح شماست!

حضرت علی(ع) میفرماید پس بیت آخرت را اینگونه بنویس :

 حاجب اگر محاسبه حشر با علیست

   شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن ...