هفت صفه 93-_7

شماره برنامه: 102
تاریخ: جمعه 29 فروردین 1393
آدرس: 35 کیلومتری یزد - 6 کیلومتر بعد از اسلامیه - سمت راست ج
نوع برنامه: سبک
تعداد نفرات: 14 نفر

هفت صفه دره ای بعد از روستای اسلامیه تفت در جاده به سمت شیراز است. در این فصل ساز این دره بسیار سرسبز است، البته مسیر آن تا انتها کوتاه بوده و انتهای آن بن بست است.

از شهرستان تفت که حدود 12 کیلومتر  عبور کردیم، سمت راست جاده اصلی یک جاده خاکی بود که به مرغداری و دو مزرعه ختم می شود. حدود 3 کیلومتر داخل خاکی پیش رفتیم تا به نزدیکی یکی از مزرعه ها رسیدیم و ماشین ها را پارک کردیم. البته مزرعه دیگری در فاصله تقریبا دو کیلومتری وجود داشت که مسیر خاکی آن از سمت راست جدا می شد. به دلیل خرابی جاده ترجیح دادیم ادامه مسیر را پیاده دنبال کنیم.

هفت صفه 93-_1   هفت صفه 93-_2

بعد از حدود 25 دقیقه پیاده روی سمت راست، دره ای نمایان شد که آب از آن جاری بود. البته به دلیل کم آبی امسال، چندان آب فراوانی مشاهده نشد. کم کم مسیر دره را به سمت بالا دنبال کردیم. مسیر مشخص و بدون مشکل است.

هفت صفه 93-_3   هفت صفه 93-_5

هفت صفه 93-_4

هفت صفه 93-_6   هفت صفه 93-_7

انتهای دره تقریبا بن است است و ادامه آن به سمت بالا ممکن نیست...

هفت صفه 93-_9

کمی پایین تر آمدیم و در محل مناسبی برای صرف صبحانه اتراق کردیم...

هفت صفه 93-_8   هفت صفه 93-_10   هفت صفه 93-_11

هفت صفه 93-_12

هفت صفه 93-_13

بعد از صرف صبحانه و کمی استراحت به سمت ماشین ها حرکت نمودیم...

هفت صفه 93-_14

 

مشاهده گالری عمومی

در قسمت زیر تمامی نقاط و مسیر را از نقشه هوایی می توانید ببینید. این تصویر قابل پیمایش است.

**البته محل صرف صبحانه برای برنامه قبل بوده است در این برنامه کمی جلوتر برای صبحانه توقف کردیم**

(با کلیک بر روی نقاط مختصات جغرافیایی آن مشخص است.)

From Address: To:
 

مشاهده گالری اختصاصی - ویژه اعضا