دامنه برفخانه 93-_11

شماره برنامه: 108
تاریخ: جمعه 6 تیر 1393
آدرس: 45 کیلومتری یزد - روستای طزرجان - انتهای روستا
نوع برنامه: کوهنوردی سبک
تعداد نفرات: 14 نفر

دره در طرف دیگر دامنه کوه برفخانه قرار دارد که عمدتا برای صعود به پناهگاه از این مسیر رفت و آمد نمی شود. این دره در سمت دره ای که در آن رودخانه افشار آباد وجود دارد، است. مسیر رفتن به آن نیز نسبتا مشکل است و باید از کوچه پس کوچه های طزرجان عبور کرد.

پس از دنبال کردن جاده خاکی و پارک ماشین ها، مسیر راه پا را ادامه دادیم تا به درختانی که کنار جوی آب سبز شده بودند رسیدیم. در برنامه قبلی صبحانه را در پایان دره که به آبشار کوچکی ختم می شد، صرف نمودیم. این بار در کنار همان درختان شروع به صرف صبحانه نمودیم.

دامنه برفخانه 93-_1   دامنه برفخانه 93-_2   دامنه برفخانه 93-_3

بعد از صبحانه و کمی استراحت، مسیر دره را ادامه دادیم. کم کم شیب نسبتا تند می شود، اما مسیر مشخص و بدون خطر است.

دامنه برفخانه 93-_5   دامنه برفخانه 93-_6   دامنه برفخانه 93-_7

کم کم به محلی می رسیم که آب از دیواره آن جاری است و در زمان پر آبی آبشار نسبتا قشنگی را پدید می آورد.

دامنه برفخانه 93-_8

پس از کمی استراحت و مشاهده منظره به سمت محل صبحانه حرکت کردیم و پس از برداشتن وسایل به سمت ماشین ها راه افتادیم.

دامنه برفخانه 93-_9

مشاهده گالری عمومی

در قسمت زیر تمامی نقاط و مسیر را از نقشه هوایی می توانید ببینید. این تصویر قابل پیمایش است.

**البته محل صرف صبحانه برای برنامه قبل بوده است در این برنامه کمی جلوتر برای صبحانه توقف کردیم**

(با کلیک بر روی نقاط مختصات جغرافیایی آن مشخص است.)

From Address: To:
 

مشاهده گالری اختصاصی - ویژه اعضا