کویر صادق آباد 93_23

شماره برنامه: 111
تاریخ: پنجشنبه و جمعه 20 و 21 شهریور 1393
آدرس: 120 کیلومتری یزد - شهرستان بافق - روستای صادق آباد
نوع برنامه: پیاده روی در کویر
تعداد نفرات: 16 نفر

کویر صادق آباد بافق از جمله کویرهای معروف استان یزد است که بعد از روستای صادق آباد شهرستان بافق قرار دارد. البته به نام کویر حسین آباد نیز شناخته می شود. تپه های رمل و نخلستان ها از زیبایی های این کویر است.

با یک دستگاه مینی بوس از یزد راه افتادیم و ضمن یک توقف کوتاه در کنار امامزاده بافق، حوالی غروب آفتاب به باغات قدیمی نخلستان در کنار کویر رسیدیم.

کویر صادق آباد 93_1  

شروع به پیاده روی در کویر نمودیم، البته وزش باد شدید که ریگ ها را به همراه خود داشت کمی آزار دهنده بود. اما تا تاریک شدن هوا و حتی 1 ساعت بعد از آن در کویر پیاده روی کردیم و از قله تپه های رمل عبور کردیم. با شدیدتر شدن وزش باد و ریگ هایی که به همراه داشت تصمیم به بازگشت گرفتیم. معمولا برنامه پیاده روی شب در کویر بیش از این طول می کشید.

کویر صادق آباد 93_2   کویر صادق آباد 93_3   کویر صادق آباد 93_4

شب مهتابی که منطقه را نسبت به دفعات قبل بسیار روشن تر کرده بود...

کویر صادق آباد 93_5

بعد از حدود 2 ساعت به محل پارک ماشین رسیدیم و چادر ها و وسایل لازم برای اتراق را برپا و کم کم شروع به مهیا نمودن شام کردیم.

کویر صادق آباد 93_10   کویر صادق آباد 93_11   کویر صادق آباد 93_6

کویر صادق آباد 93_7   کویر صادق آباد 93_8

کویر صادق آباد 93_9

کویر صادق آباد 93_12

بعد از شام وسایل را در همان محل گذاشتیم و به همراه مینی بوس به روستای صادق آباد بازگشیتم تا از سرویس مسجد آن استفاده کنیم، کمتر از 10 دقیقه تا روستا طول کشید. پس از بازگشت به محل اتراق شب تا صبح را کنار آتش و با پیاده روی در حوالی محل اتراق به سر نمودیم. البته برخی اعضا به خواب رفتند...

کویر صادق آباد 93_13

کم کم صدای صبحگاهی خروس ها به گوش رسید و با روشن شدن نسبی هوا، به سمت یکی از تپه های بلند حرکت کردیم تا طلوع خورشید را مشاهده کنیم...

کویر صادق آباد 93_14   کویر صادق آباد 93_15   کویر صادق آباد 93_16

کویر صادق آباد 93_17

کویر صادق آباد 93_18

انتظار برای مشاهده طلوع نیز به نوبه خود جالب بود و بالا آمدن کم کم خورشید، دقایق لذتبخشی را پدید آورد...

کویر صادق آباد 93_19   کویر صادق آباد 93_20   کویر صادق آباد 93_21

کویر صادق آباد 93_24   کویر صادق آباد 93_25

کویر صادق آباد 93_27

کویر صادق آباد 93_29   کویر صادق آباد 93_30   کویر صادق آباد 93_31

کویر صادق آباد 93_32

کویر صادق آباد 93_34

تپه های رمل بعد از طلوع...

کویر صادق آباد 93_28

پس از پایین آمدن و صرف صبحانه، وسایل را جمع کرده و به سمت یزد جرکت نمودیم...

کویر صادق آباد 93_36

  

 

مشاهده گالری عمومی

در قسمت زیر تمامی نقاط و مسیر را از نقشه هوایی می توانید ببینید. این تصویر قابل پیمایش است.

**البته محل صرف صبحانه برای برنامه قبل بوده است در این برنامه کمی جلوتر برای صبحانه توقف کردیم**

(با کلیک بر روی نقاط مختصات جغرافیایی آن مشخص است.)

From Address:
 

مشاهده گالری اختصاصی - ویژه اعضا