تصاویر برنامه های اخیری که قبلا از محل آن ها بازدید از آن ها به عمل آمده و گزارش آن ها در سایت قرار گرفته بود، بر روی سایت قرار گرفت. به دلیل وجود گزارشات سابق و مسیرهای مشابه، از تکرار گزارشات و ارائه نکات مجدد پرهیز شده است. لذا در صورت تمایل به گزارشات قبلی می توان مراجعه نمود.

کوه بوز 9 آبان 93

دره پون عباس آباد 25 مهر 93

لابید حبیبیان 18 مهر 93

لاگردو ده بالا 4 مهر 93

-------------------------------

کوه بوز خضرآباد 9 آبان 93:

مشاهده تصاویر

 • کوه بوز 93-_1
 • بازدید: 2080
 • رتبه: بدون رای 
 • نظرات: 0

مشاهده گزارش کوه بوز خضرآباد 10 خرداد 92

تفاوت در برنامه 9 آبان 93 اتراق در کنار چشمه و کمی صعود در صخره های بالای چشمه بود...

-------------------------------

دره پون عباس آباد مهریز 25 مهر 93:

مشاهده تصاویر

 • دره پون 93-_10
 • بازدید: 1978
 • رتبه: بدون رای 
 • نظرات: 0

مشاهده گزارش برنامه دره پون عباس آباد مورخ 29 آذر 92

-------------------------------

لابید حبیبیان مهریز 18 مهر 93:

مشاهده تصاویر

 • لابید حبیبیان 93-_9
 • بازدید: 2041
 • رتبه: بدون رای 
 • نظرات: 0

مشاهده گزارش لابید حبیبیان مورخ 6 اردیبهشت 92

مشاهده گزارش برنامه لابید حبیبیان مورخ 19 مهر 92

-------------------------------

لاگردو ده بالا 9 آبان 93:

مشاهده تصاویر

 • لاگردو 93_3
 • بازدید: 1999
 • رتبه: بدون رای 
 • نظرات: 0

مشاهده گزارش لاگردو مورخ 20 اردیبهشت 92

------------------------------------

--------------------------

----------

مشاهده تمام گالری های عمومی سال 93

مشاهده تمام گالری های اختصاصی سال 93 - ویژه اعضا