غربالبیز 93-_25

شماره برنامه: 121
تاریخ: جمعه 5 دی 1393
آدرس: 30 کیلومتری یزد - شهرستان مهریز - منطقه غربالبیز
نوع برنامه: کوهنوردی متوسط
تعداد نفرات: 7 نفر

ارتفاعات غربالبیز در این فصل سال منطقه مناسبی برای کوهنوردی و مشاهده شهرستان مهریز و بیابان های اطراف آن است. سال گذشته نیز در همین حوالی از سال مشابه چنین برنامه ای داشتیم. از تکرار جزییات گزارش خودداری نموده و عکس ها را قرار می دهیم.

غربالبیز 93-_1   غربالبیز 93-_2   غربالبیز 93-_3   غربالبیز 93-_4

غربالبیز 93-_5

غربالبیز 93-_6   غربالبیز 93-_8   غربالبیز 93-_9

غربالبیز 93-_7

غربالبیز 93-_10   غربالبیز 93-_11   غربالبیز 93-_12   غربالبیز 93-_13

غربالبیز 93-_15

غربالبیز 93-_14   غربالبیز 93-_16   غربالبیز 93-_17   غربالبیز 93-_19

غربالبیز 93-_18

غربالبیز 93-_20   غربالبیز 93-_21   غربالبیز 93-_23

غربالبیز 93-_22

غربالبیز 93-_24   غربالبیز 93-_25  غربالبیز 93-_27

غربالبیز 93-_26

در قسمت زیر تمامی نقاط و مسیر را از نقشه هوایی می توانید ببینید. این تصویر قابل پیمایش است.

**البته محل صرف صبحانه برای برنامه قبل بوده است در این برنامه کمی جلوتر برای صبحانه توقف کردیم**

مشاهده گالری عمومی

(با کلیک بر روی نقاط مختصات جغرافیایی آن مشخص است.)

From Address: To: